• Zeutschel
  • avision
  • DocART
  • D-ACT.NET
  • D-MAX.NET
  • gis
D-MAX.NET
 
         
Poslovno informacioni sistem koji pruža kompletnu računarsku podršku poslovanju Vaše kompanije. Namenjen je prvenstveno malim i srednjim kompanijama. D-MAX.NET je rezultat višegodišnjeg razvoja i primene iskustva u ovoj oblasti. Arhitektura je zasnovana na Microsoft .NET tehnologiji,D-MAX.NETje sistem koji Vam omogućava sigurnost i pouzdanost. Korisnički je dizajniran kako bi zadovoljio Vaše zahteve za lakoćom korišćenja. Višegodišnje iskustvo u razvoju aplikacije je doprinelo da je korisnički interfejs 'intuitivan' i lak za korišćenje. Sve srodne funkcije su konzistentne, u smislu da je svaka funkcionalna forma slična onoj prethodnoj za koju već znamo kako se koristi. Ukoliko je zadata aktivnost proces koji traje, korisnik će imati vizuelnu informaciju o tome. Navedene funkcionalnosti treba da imaju za posledicu skraćenje vremena potrebnog za obuku korisnika ali i komforan rad korisnika u kasnijem korišćenju aplikacije. Pozovite nas za besplatnu prezentaciju…Avision skeneri
Brzi skeneri za postizanje visoke efikasnosti
Zeutschel skeneri
Kancelariski skeneri vrhunskoga kvaliteta
Dell serveri
Distribucaija servera, radnih stanica, laptopova...