• Zeutschel
  • Avision
  • D-ACT.NET
  • DocArt
  • GIS
Cenovnik programerskih usluga
 
 Cene za sat podrazumevaju svaki započeti sat. Sve cene su date bez uračunatog PDV-a Cenovnik važi od 01.01.2011.god.
- CENOVNIK PROGRAMERSKIH USLUGA -
- Radni sat programera3.000rsd
- Radni sat konsultanta3.500rsd
- Radni sat programera za specifične aktivnosti 3.500rsd
- Radni dan programera 8 sati (preko 6 sati dnevno) 16.000rsd
 - Radni dan programera za specifične aktivnosti22.000rsd
- Prenos početnog stanja za novu poslovnu godinu4.500rsd
- Ponovna instalacija baze podataka i servisnih komponent 4.500rsd
- Ponovna instalacija klijentske komponente2.000rsd


Cenovnik usluga
 
Avision skeneri
Brzi skeneri za postizanje visoke efikasnosti
Zeutschel skeneri
Kancelariski skeneri vrhunskoga kvaliteta
Dell serveri
Distribucaija servera, radnih stanica, laptopova...