Post

 
       

Dell kompanija je vodeći svetski proizvođač kompjuterskih sistema. Nastala je 1984. godine u Teksasu, SAD. Od samog početka velika pažnja je obraćena na ispunjenje zahteva kupaca i uvođenje najnovijih računarskih tehnololoških dostignuća, što joj omogućava da bude uspešna i vodeća u svojoj oblasti. Prateći zahteve tržišta, Dell kompanija svoje poslovanje okreće ka Internetu, kako za prodaju i prezentacije tako i za ekspertize i podršku. Zahvaljujući tome došlo je do konstantnog uspona prodaje na svetskom tržištu da bi 2000. godine Dell kompanija postala vodeći prodavac kompjuterskih sistema.

U našoj ponudi izdvajamo: Dell radne stanice (desktop), Dell lap-top računare (notebook) i Dell servere po želji korisnika


Cenovnik servisnih usluga

Rad servisera van radnog vremena (vikendi i praznici) je 100% viši od standardne cene. Sve hitne intervencije se naplacuju 50% više od standardne cene. Ugradnja komponenti u računare i opremu pod garancijom je besplatno. Cene za sat podrazumevaju svaki započeti sat. Sve cene su date bez uračunatog PDV-a Cenovnik važi od 01.01.2011.god.

- CENOVNIK SERVISNIH USLUGA -
- Usluga izlaska na teren do 20 km 1.000rsd
- Izlazak na teren van Čačka 35rsd/km
- Usluga isporuke opreme do 20 km(za robu kupljenu kod nas)besplatno
- Usluga montaže opreme(za robu kupljenu kod nas) besplatno
- Usluga servisiranja za opremu u garanciji prema uslovima garancije
- Usluga detekcije i uklanjanja virusnih infekcija 1.000rsd/sat
- Usluga instalacije licencnog Windows OS sa aktivacijom 1.400rsd
-Usluga reinstalacije licencnog Windows OS sa instalacijom drivera 1.400rsd/sat
- Oporavak podataka sa oštećenih diskova 1.500rsdr/sat
- Usluga intervencije na radnim stanicama-korisnik 1.000rsd/sat
- Ugradnja komponente u kućište računara sa instalacijom 500rsd
- Usluga ugradnje mat.ploče uz instalaciju 800rsd
-Instalacija serverskog OS – definisanje korisnika 8.500rsd
- Kreiranje domenskih naloga i stanica do 20 500rsd/user
- Instalacija i konfigurisanje SQL Servera 3.500rsd
- Usluga savetovanja i projektovanja LAN/WAN 2.000rsd/sat
- Konfigurisanje DNS DHCP servisa u mreži 2.500rsd
- Prenos podataka na novi server 2.000rsd/sat
- Podešavanje email naloga 500rsd/kom
- Ostale servisne intervencije 1.400rsd/sat