Post Geografski informacioni sistem - GIS

 
       

GIS je specijalni slučaj informacionog sistema čija baza podataka sadrži podatke o prostorno distribuiranim geografskim entitetima, aktivnostima ili dogadjajima. On predstavlja skup funkcija za prikupljanje, čuvanje, obradu i prikaz geografski lociranih podataka (koji su prostorno referencirani u odnosu na zemlju).

Zadatak GIS-a nije i ne može biti samo prosto prikupljanje i obrada podataka, već i stvaranje i distribucija neophodnih informacija i elemenata znanja koji se koriste u procesu odlučivanja. prema tome, GIS treba da omogući: jednokratno i tačno prikupljanje svih relevantnih podataka/informacija na mjestu njihova nastanka ; adekvatno čuvanje svih prikupljenih podataka/ informacija do trenutka njihove upotrebe ; odgovarajuću cirkulaciju informacija koja omogućava da se prava informacija u pravo vrijeme nađe na pravom mjestu; ažurnu obradu podataka/ informacija i ažurno izvještavanje; donošenje optimalnih odluka baziranih na tačnim podacima; korišćenje podataka po unaprijed određenim procedurama i pravima pristupa.

Prednosti:

 • Zadovoljstvo korisnika brzinom usluge
 • Uređenost dokumentacije
 • Pristup informacijama
 • Preglednost poslovanja
 • Smanjenje korupcije
 • Povećana jasnost i javnost
 • Veće olakšice - pogodnosti
 • Porast prihoda i smanjennje troškova
 • Pružanje usluga 24 sata dnevno

Prepreke:

 • Nizak nivo digitalne pismenosti
 • Problemi sa obukom
 • Nedostatak zakonskih propisa
 • Nedostatak finansijskih sredstava
 • Predrasuda i otpor novinama
 • Nedovoljna umreženost
 • Slaba infrastruktura
 • Problemi siguronosnih sistema