Čajetina - Realizacija projekta GIS

Na pres konferenciji, predstavnici Dokus-a iz Čačka prezentovali su kako izgleda primena GIS-a na ortofoto snimku opštine Čajetina sa obradjenim podacima: putevi, vegetacija, urbanistički planovi, komunalne instalacije.

Galerija