Post DocAct.NET

 
       

Predstavlja rešenje za obavljanje poslova trgovanja hartijama od vrednosti. Korisniku se omogućava praćenje niza različitih evidencija, kao:

  • Evidencije nalogodavaca
  • Evidencije naloga sa zakonom propisanim oblikom knjige naloga -Evidencije hartija od vrednosti, kako domaćih, tako i stranih
  • Evidencije obavljanih transakcija i sklopljenih kupoprodajnih ugovora
  • Evidencije i izračunavanje obračuna po izvršenim transakcijama
  • Evidencije potrebnih i izvršenih plaćanja prema transakcijama i nalozima.

Sve su to standardne mogućnosti koje danas treba da pruži svaki takav sistem (vođenje knjige naloga, upravljanje računom klijenata i podrška za strane hartije od vrednosti i valute). DocTrader se ističe bogatim izveštajnim mogućnostima, mehanizmom sigurnosti i regulacijom prava korišćenja pojedinih delova sistema, instalacijom i radom u filijalama ili isturenim odeljenjima, dodatno razrađenim sistemom standardizacije i raznim dodatnim sistema za komunikaciju prema spoljnim sistemima.

Funkcionalni opis:
DocTrader Server je centralni sistem skladištenja, informacija i komunikacija aplikacije. To je centralna baza podataka aplikacije gde su sačuvani svi podaci koji se odnose na procese koji nastaju unutar kompanije i zasniva se na Microsoft SQL Server 2005 RDBMS. Ovaj deo aplikacije takođe preduzima uspešne procese komuniciranja bilo preko Internet/RAS, LAN ili nekog drugog tipa mobilnih uređaja. Arhitektura aplikacije i procedura razvoja koji su izabrani dozvoljavaju brzu i stabilnu konekciju MSSQL Servera sa klijentovim već postojećim informacionim sistemima.

Organizaciona šema komunikacione strukture sistema:
Klijentske komponente sistema su realizovane Microsoft alatima najnovije generacije: Microsoft VS.NET 2008. Ovakav savremeni alat omogućava korišćenje klijentskih komponenti sistema nezavisno od platforme urenaja na kojoj se komponenta nalazi. Takone, razvoj aplikacije je relaizovan koceptom troslojne arhitekture. Ovakav koncept omogućava razdvajanje poslovne logike sistema od ostalih segmenata: baze podataka i korisničkog interfejsa. Na taj način se postiže da se korekcije poslovne logike, poslovna pravila veoma lako i brzo realizuju.