Post Programerske usluge

Cenovnik

 
 Rad servisera van radnog vremena (vikendi i praznici) je 100% viši od standardne cene. Sve hitne intervencije se naplacuju 50% više od standardne cene. Ugradnja komponenti u računare i opremu pod garancijom je besplatno.
Cene za sat podrazumevaju svaki započeti sat. Sve cene su date bez uračunatog PDV-a Cenovnik važi od 01.01.2022.god.

- CENOVNIK PROGRAMERSKIH USLUGA -
- Radni sat programera4.500rsd
- Radni sat konsultanta5.000rsd
- Radni sat programera za specifične aktivnosti 5.000rsd
- Radni dan programera 8 sati (preko 6 sati dnevno) 24.000rsd
 - Radni dan programera za specifične aktivnosti30.000rsd
- Prenos početnog stanja za novu poslovnu godinu4.500rsd
- Ponovna instalacija baze podataka i servisnih komponent 5.000rsd
- Ponovna instalacija klijentske komponente2.000rsd
- Izlazak na teren – lokacija Čačak do 20 km 1.800rsd
-Izlazak na teren van Čačka 50rsd/km
- CENOVNIK SERVISNIH USLUGA -
- Usluga izlaska na teren do 20 km 1.800rsd
- Usluga isporuke opreme do 20 km(za robu kupljenu kod nas)besplatno
- Usluga montaže opreme(za robu kupljenu kod nas) besplatno
- Usluga servisiranja za opremu u garanciji prema uslovima garancije
- Usluga detekcije i uklanjanja virusnih infekcija 1.800rsd/sat
- Usluga instalacije licencnog Windows OS sa aktivacijom 2.200rsd
-Usluga reinstalacije licencnog Windows OS sa instalacijom drivera 2.200rsd/sat
- Oporavak podataka sa oštećenih diskova 2.600rsdr/sat
- Usluga intervencije na radnim stanicama-korisnik 1.800rsd/sat
-Instalacija serverskog OS – definisanje korisnika 9.500rsd
- Kreiranje domenskih naloga i stanica do 20 900rsd/user
- Instalacija i konfigurisanje SQL Servera 4.200rsd
- Usluga savetovanja i projektovanja LAN/WAN 2.800rsd/sat
- Konfigurisanje DNS DHCP servisa u mreži 2.500rsd
- Prenos podataka na novi server 2.500rsd/sat
- Podešavanje email naloga 900rsd/kom
- Ostale servisne intervencije 2.800rsd/sat


Preuzmite cenovnik usluga