Post DocArt.NET

 
         

DocART.NET omogućuje standardizaciju poslovnih procesa i praćenje životnog ciklusa poslovne dokumentacije, koja nastaje u privatnim kompanijama i javnim upravama. Naše rešenje omogućuje poslovanje bez papira jer se na jednostavan način, elektronskim putem obezbeđuje protok dokumentacije kroz organizaciju. Ovim načinom, maksimalno se skraćuje vreme obrade kao i vreme donošenja pravovremenih poslovnih odluka.

Prednost našeg rešenja je da se,u fazi implementacije, lako može prilagoditi poslovnim procesima bilo privatnih kompanija ili javnih uprava.

Skeniranje

DocART omogućuje direktno skeniranje ulaznih dokumenata, različitih tipova uz povezivanje sa postojećim metapodacima. Podržani su svi standardni parametri skeniranja uz kontrolu osvetljenosti, kontrasta, kolor moda ili formata izlaznih fajlova. Moguće je definisati i delove izlaznih fajlova, kako bi se u željenom regionu izvršila dodatna obrada.

Kao odredišni uređaj za skeniranje, može biti bilo koji skener, koji podržava TWAIN ili ISIS standard.

   

Definisanje vrsta dokumentacije

Tokom faze implementacije, zajedno sa klijentom, definišemo vrste poslovne dokumentacije. Ukoliko postoji uveden sistem kvaliteta, koristimo na taj način definisane tipove dokumentacije. Za svaku definisanu vrstu, određujemo potrebne atribute koji se vezuju za konkretnu vrstu. Korisnički definisani atributi se proizvoljno definišu u zavisnosti od potreba klijenta.

Istovremeni rad više korisnika na istom dokumentu

Prednosti savremenih aplikacija za upravljanje dokumentacijom, su mnogobrojne. Jedna od takvih prednosti je i mogućnost da istovremeno jednom dokumentu pristupa više korisnika, ulogovanih u aplikaciju u zavisnosti od definisanih prava pristupa.


Maksimalno skraćeno vreme obrade


Usklađenost sa Zakonom o kancelarijskom poslovanju


Obezbeđena sigurnost arhivirane dokumentacije