Post D-Max.NET

 
           

Poslovno informacioni sistem koji pruža kompletnu računarsku podršku poslovanju Vaše firme. Namenjen je prvenstveno malim i srednjim firmama, kao rezultat višegodišnjeg razvoja i primene iskustva u ovoj oblasti. Arhitektura je zasnovana na Microsoft tehnologiji, D-MAX.NET je sistem koji Vam omogućuje sigurnost i pouzdanost.

D-MAX.NET je korisnički dizajniran kao bi zadovoljio korisničke zahteve za jednostavnošću korišćenja. Višegodišnje iskustvo u razvoju aplikacije je doprinelo da je korisnički interfejs 'intuitivan' i lak za korišćenje. Sve sredne funkcije su konzistentne, u smislu da je svaka funkcionalna forma slična onoj prethodnoj za koju već znamo kako se koristi. Jednostavnost je obezbeđena mogućnostima da svaka bitna funkcija sistema je korisniku dostupna jednim klikom miša. Svaku korisničku akciju prati odgovarajući logičan odziv od strane programa. Ukoliko je zadata aktivnost proces koji traje, korisnik će imati vizuelnu informaciju o tome. Navedene funkcionalnosti treba da imaju za posledicu skraćenje vremena potrebnog za obuku korisnika ali i komforan rad korisnika u kasnijem korišćenju aplikacije.

Prilikom pokretanja programa program traži da se operater ulogjue sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. To znači da će svako manipulisanje sa podacima u bazi nositi sa sobom informaciju o tome koji je operater izvršio izmene podataka što je bitno zbog bezbednosti podataka. Takođe je omogućeno dodeljivanje prava (pregled, izmena, brisanje različitih tipova podataka) svakom pojedinačnom operateru. Program omogućava pravljenje i štampanje raznih dokumenata i izveštaja koji prate obračun zaduženja, obračun i pripis kamate, obračun i knjiženje tužbi, knjiženje obračuna.

Moderne tehnologije razvoja omogućavaju detaljno i potpuno prilagođenje Vašim potrebama. Sve važne funkcije po segmentima Vaše firme su spojeni u jednu poslovnu celinu. D-MAX.NET je poslovni sistem koji aktivno prati Vaše zahteve. Kontaktirajte nas za prezentaciju D-MAX.NET-a i za sve dodatne informacije.